Tjänster

Att hitta en kvalificerad leverantör som känns rätt kan vara svårt, särskilt om man vill hitta en leverantör utomlands. Vi kan göra det enklare för ditt företag att hitta leverantörer från Estland, Lettland eller Litauen genom att minska de vanligaste hindren. Vi hjälper dig att minska den språkliga och kulturella barriären och gör det enklare att hitta och kommunicera med nya leverantörer eller kunder. Vi är din bästa inköpspartner och är med dig under hela processen tills samarbetet är etablerat.

Kartläggning av leverantörer och kunder

Vi har ett brett nätverk av olika typer av leverantörer inom tillverkningsindustrin i Estland, Lettland och Litauen. Vi hjälper dig att hitta passande och pålitliga leverantörer för att förstärka produktionen på ditt företag. Vi säkerställer att de utvalda leverantörerna är ekonomiskt stabila och att deras produktion håller bra standard. Vi hittar potentiella leverantörer eller kunder utifrån de viktigaste parametrarna för ditt företag. Därefter kontaktas leverantörer eller kunder för att diskutera vidare eventuella samarbetsmöjligheter.

Branschöversikt

Ger en bra översikt av ditt verksamhetsområde i Estland, Lettland eller Litauen. I översikten belyser vi branschens situation, möjliga hinder för inträde, trender samt branschspecifika regler, standarder och licenser.

Kontakt av leverantörer och kunder

Vi hjälper dig att hitta rätt kontaktpersoner hos potentiella leverantörer eller kunder. Vi tar kontakt med de utvalda leverantörerna för att samla in prisförslag på önskade komponenter eller produkter som ni vill få tillverkade. När ni söker nya kunder kontaktar vi dem för att presentera era produkter eller tjänster och bokar ett första möte. Vid önskemål kan vi använda era befintliga kundlistor eller ert urval av leverantörer.

Rekryteringstjänst

Vi hjälper dig att rekrytera och anställa produktionspersonal från Estland, Lettland eller i andra delar av Europa. Vi kan hitta engelsktalande svetsare, CNC-operatörer eller annan produktionspersonal som söker en anställning i Sverige.

Mässbesök

Vi deltar på lokala industri- eller leverantörsmässor för att hitta potentiella leverantörer eller kunder åt dig, där kommunikationen sker på det lokala språket. Innan besöket hjälper vi dig att kartlägga dina potentiella leverantörer eller kunder. På mässan besöker vi sedan utvalda leverantörer eller kunder och tar reda på rätt kontaktperson hos dem för vidare samtal. Vid önskemål kan vi representera er i er monter på mässan. Vi hjälper dig även att boka möten med intressanta leverantörer eller kunder på mässan. Efter mässan följer vi upp kontakterna för att diskutera om eventuella affärsmöjligheter och bestämma nya möten med dem.