Tjänster

Att etablera sig på nya marknader innebär ofta fantastiska möjligheter för företag att växa, men medför också en rad utmaningar. Några av de vanligaste utmaningarna är brist på språkkunskaper, nätverk och kännedom om den lokala marknaden och affärskulturen.

Att hitta kvalificerade affärskontakter som känns rätt kan vara svårt, särskilt om man vill hitta dem utomlands. Vi gör det enklare för ert företag att identifiera, utvärdera och kvalitetssäkra leverantörer, återförsäljare, distributörer, samarbetspartners, grossister, agenter, bemanningsföretag eller kunder från Estland, Lettland eller Litauen. Vi hjälper dig att minska den språkliga och kulturella barriären och gör det enklare för dig att kommunicera med nya affärspartners.

Partnersökning

Vi hjälper er att identifiera och etablera kontakt med potentiella samarbetspartners i Baltikum. En samarbetspartner kan vara en leverantör, återförsäljare, distributör, grossist eller agent.

Primärt använder vi vårt nätverk eller företagsdatabaser för att hitta rätt samarbetspartners åt ert företag, men också genom att delta på mässor eller via branschorganisationer.

I vissa fall rekommenderar vi att göra marknadsundersökningar för att ni ska få en djupare insikt i era potentiella kunder och hur de ser på era tjänster eller produkter. Det är värdefullt vid val av försäljningskanaler och marknadsföring av era tjänster eller produkter på den lokala marknaden.

Så här ser tjänsten ut:

 • Genomgång av era produkter eller tjänster;
 • Identifiera och ta fram lämpliga samarbetspartners;
 • Förbereda produktmaterial till det lokala språket;
 • Kontakta de mest lämpliga samarbetspartners för att presentera ert företag och erbjudande;
 • Insamling av svar från samarbetspartners;
 • Möte med utvalda samarbetspartners;
 • Hjälp med kommunikationen och förhandlingar med samarbetspartners under hela processen;
 • Koordinering av besöksresor.

Köpa företag i Baltikum

Det finns flera sätt att expandera till en ny marknad. Ni kan köpa eller bli delägare av ett befintligt företag. Att köpa eller bli delägare av ett etablerat företag kan spara både tid och pengar samt ge en starkare position på marknaden. Med vårt stora nätverk kan vi koppla ihop säljare och köpare på ett enkelt sätt i Baltikum.

I samarbete med vår partner i Estland hjälper vi dig att värdera företag med hjälp av olika teoretiska metoder som används vid företagsvärdering och delar med finansiell information.

Metoderna som används beror på hur verksamheten ser ut och i vilken bransch företaget verkar i.  Vi hjälper dig att anlita lokala experter som krävs för köpet av ett företag, till exempel jurister eller revisorer.

Leverantörssökning

I vårt nätverk har vi olika typer av leverantörer och OEM-tillverkare inom tillverkningsindustrin i Estland, Lettland och Litauen. Vi hjälper er att hitta rätt och pålitliga leverantörer eller OEM-tillverkare för att öka lönsamheten i ert företag. Vi sätter oss in i er problemställning och letar efter lämpliga leverantörer eller OEM-tillverkare utifrån er kravspecifikation och önskemål. Kravspecifikationen innehåller bland annat tekniska specifikationer, årlig volym, målpris, certifikat och kvalitetskrav. I vårt arbete använder vi även företagsdatabaser för att hitta lämpliga leverantörer eller OEM-tillverkare åt er.  

Så här ser tjänsten ut:

 • Uppstartsmöte;
 • Signering av sekretessavtal eller NDA;
 • Insamling av ritningar och kravspecifikationer;
 • Kartläggning av lämpliga leverantörer eller OEM-tillverkare;
 • Pågående samtal med alla parter;
 • Insamling och förhandling av priser;
 • Möte med utvalda leverantörer eller OEM-tillverkare;
 • Överlämning av arbete;
 • Leverantörsbesök;
 • Avstämningar med er och leverantörer eller OEM-tillverkare.

Bemanningstjänster

Vi samarbetar med ett flertal olika bemanningsföretag i Baltikum som tillhandahåller kvalificerad yrkesarbetare, såsom svetsare, CNC-operatörer och montörer. Dessa bemanningföretag följer kollektivavtal och anställda har ID06 och flera giltiga certifikat som krävs för att arbeta i Sverige, exempelvis Heta Arbeten, Skylift eller truckkort.

Om ni går i tankarna att hyra in kvalificerad yrkesarbetare kan vi koppla ihop ert företag med bemanningsföretag i Baltikum.

Besöksresor

Det finns flera skäl att besöka landet ni ska göra affärer med. På plats skapar ni er en egen uppfattning om landets affärskultur, ekonomi, företagsklimat och säkerhet. Det är också det bästa sättet att knyta kontakter, bygga och vårda starka affärsrelationer.

När ni vill besöka företag i Baltikum hjälper vi er att få ut så mycket som möjligt av ert besök.

Vi hjälper ert företag att boka möten med intressanta företag, organisationer eller besöka mässor och andra event. Vi följer med till Baltikum och sköter allt det praktiska kring besöksresan så att ert företag kan fokusera på affärerna.

Hitta nya kunder

Det kan vara kostsamt att öppna ett säljkontor och börja rekrytera innan ert företag har fått fart på affärerna på en ny marknad. Vi har lång erfarenhet av försäljningsarbetet och vi förstår vikten av att bygga goda affärsrelationer med potentiella kunder. Den långa erfarenheten gör det också möjligt för oss att förstå olika typer av kunders behov och förväntningar samt erbjuda kundanpassade lösningar. En stor fördel i det arbetet är vår kännedom om den lokala affärskulturen och marknaden samt att vi talar det lokala språket.  Med vår hjälp kommer ni i kontakt med potentiella kunder i Estland, Lettland och Litauen.

Så här kan vi hjälpa dig:

 • Identifierar er företagsposition på marknaden;
 • Söker efter potentiella kunder och hittar rätt kontaktpersoner hos potentiella kunder;
 • Presenterar era produkter/tjänster och ert erbjudande för potentiella kunder;
 • Lämnar över företagskontakter som visar intresse för era produkter/tjänster;
 • Bokar in ett första möte.