Tjänster

Du har beslutat dig att expandera till den estniska marknaden, men du saknar en anställd som känner den lokala marknaden, talar det lokala språket och förstår den estniska affärskulturen. Vi hjälper dig att minska den språkliga och kulturella barriären och gör det enklare att hitta och kommunicera med nya kunder och samarbetspartners. Du kan spara både tid och pengar genom att ta hjälp av oss. Expansionen till den estniska marknaden blir snabbare och enklare.

Kartläggning av kunder och samarbetspartners

Det finns några meningar innan den här texten på index sidan. Gäller för samtliga texter under rubrik tjänster. Exempel på de viktigaste parametrarna kan vara omsättning, geografiskt område, antal anställda, verksamhetsområde, slutkunder eller andra egenskaper. Antalet kunder eller samarbetspartners som vi ska kontakta senare bestämmer vi under arbetets gång.

Konkurrentanalys

I konkurrentanalysen identifierar vi först några av era största konkurrenter. Sedan tar vi reda på deras strategi, styrkor och svagheter för att bilda en god uppfattning om konkurrenterna. Därefter bestämmer vi ert företags konkurrensfördelar och strategi.

Rekryteringstjänst

Vi hjälper dig att hitta, rekrytera och anställa en säljare i Estland. Sedan upplyser vi dig om anställningsvillkor och kostnader för anställning av personal. Utöver det hjälper vi även till med att registrera en filial eller ett företag i Estland.

Kontakt av kunder och samarbetspartners

Arbetet fortsätter efter kartläggning av kunder eller samarbetspartners. För att kontakta kunder eller samarbetspartners använder vi en kontaktlista som tidigare är framtagen. Vid önskemål kan vi använda era befintliga kundlistor eller ert urval av samarbetspartners.

Mässbesök

Innan besöket hjälper vi dig att kartlägga dina potentiella kunder eller samarbetspartners på mässan. På mässan besöker vi de utvalda kunder eller samarbetspartners och tar reda på rätt kontaktperson hos dem för vidare samtal. Vi hjälper dig även att boka möten med intressanta kunder eller samarbetspartners på mässan. Efter mässan följer vi upp kontakterna för att diskutera om eventuella affärsmöjligheter och bestämma nya möten med dem.

Bearbetning av säljmaterial och översättning till det lokala språket

Tillsammans tar vi fram försäljningsmaterialet som tilltalar den estniska kunden. Vi hjälper dig att framföra mervärde i ditt erbjudande till den estniska kunden. Därefter översätter vi försäljningsmaterialet till estniska. Att översätta försäljningsmaterialet till det lokala språket gör det enklare för dig att erbjuda din produkt eller tjänst till den lokala kunden.

Branschöversikt

Ger en bra översikt av ditt verksamhetsområde i Estland. I översikten belyser vi branschens situation, möjliga hinder för inträde, trender samt branschspecifika regler, standarder och licenser.