Making it easier to expand abroad

Expand Abroad Services underlättar expansionen av ditt företag till Estland eller Sverige genom att vi hittar nya kunder eller samarbetspartners och kommunicerar med dem på det lokala språket.

Hur kan vi hjälpa dig?

Att expandera till nya marknader erbjuder dig fler möjligheter att sälja dina produkter eller tjänster till nya kunder. Vi hjälper dig att hitta nya kunder eller samarbetspartners och tar sedan kontakt med dem på det lokala språket ifall du saknar en anställd eller en representant som talar det lokala språket, känner till den lokala affärskulturen och marknaden. Därefter hjälper vi dig att boka ett första möte med potentiella kunder eller samarbetspartners för att diskutera eventuella samarbetsmöjligheter vidare.

Kartläggning av kunder och samarbetspartners

Vi identifierar profilen på potentiella kunder eller samarbetspartners utifrån de viktigaste parametrarna för ditt företag. Därefter sammanställs en lista på kunder eller samarbetspartners.

Anpassning av säljmaterial och översättning till det lokala språket

Översättning av försäljningsmaterial till det lokala språket och anpassning av budskap på ett sätt som tilltalar den lokala kunden.

Konkurrentanalys

Vi kartlägger era största konkurrenter och skapar en tydlig bild av deras styrkor och svagheter för att sedan förbättra eller utveckla ett erbjudande som skiljer sig från andra konkurrenter.

Kontakt med kunder och samarbetspartners

Vi hjälper dig att hitta rätt kontaktpersoner hos potentiella kunder eller samarbetspartners. Vi tar kontakt med dem för att sedan presentera era produkter eller tjänster och bokar ett första möte.

Branschöversikt

Ger en bra översikt av ditt verksamhetsområde i Estland.

Mässbesök

Vi deltar på lokala mässor för att hitta potentiella kunder eller samarbetspartners åt dig där kommunikationen sker på det lokala språket.

Söker du nya samarbetspartners eller kunder?

Om du vill nå ut till nya kunder eller samarbetspartners både i Estland och i Sverige är det bara att ansluta dig till vårt affärsnätverk. För att ansluta dig behöver du bara att fylla i ett formulär med företagsinformation.

Evenemang

Här finner du en översikt av mässor, konferenser eller företagsevenemang som äger rum både i Sverige och i Estland.

Kunder