Avaleht

Making it easier to expand abroad

Expand Abroad Services lihtsustab teie ettevõtte äritegevuse laienemist Rootsi turule, seda läbi uute klientide või koostööpartnerite leidmise tööstusvaldkonnas ja nendega suhtlemise kohalikus keeles.

Kuidas me teie ettevõtet aidata saame?

Expand Abroad Services lihtsustab teie ettevõtte äritegevuse laienemist Rootsi turule. Leiame teile uusi kliente või koostööpartnereid tööstusega tegelevates valdkondades, eelkõige masina- ja metallitööstuses. Seejärel aitame teil organiseerida sobivate klientide või koostööpartneritega esimese kohtumise, et lähemalt arutada edasisi koostöövõimalusi.

Klientide ja koostööpartnerite otsing

Tõhustame ja lihtsustame teie ettevõtte müügimeeskonna tööd. Paneme paika teie potentsiaalsete rootsi klientide või koostööpartnerite profiili, lähtudes teie ettevõttele olulistest parameetritest.

Kontaktisikute otsimine ja nendega kontakteerumine

Õige kontaktisiku leidmine välisturul võib olla palju keerulisem kui te alguses arvasite. Meie abiga saate lihtsustada oma müügitööd, saades õige kontaktisikuga kiiresti ühendust.

Messikülastused

Aitame teil Rootsis leida sobiva messi. Peamine eesmärk on potentsiaalsete klientide või koostööpartnerite leidmine esindades teie ettevõtet Rootsi kohalikel allhankemessidel ja suhelda nendega kohalikus keeles.

Tööstusharu ülevaade

Annab hea ülevaate teie tööstusharu olukorrast Rootsis.

Väliseksperdi kaasamine Rootsi turul

EAS pakub välisturgudele sisenda soovivatele ettevõtetele rahvusvaheliste ekspertide kaasamise programmi. Rootsi turule sisenemisel on võimalik programmi kaasata enda valitud ekspert. Selleks saate kasutada meie eksperdi abi. EAS-i programm annab suurepärase võimaluse siseneda rootsi turule väliseksperdi abiga. Väliseksperdi kaasamise teenus maandab uuele turule sisenemise riske, teeb spetsiifiliste teadmistega eksperdi kaasamise ettevõtte jaoks lihtsaks ning võimaldab vältida eksperdi otsimisele kuluvat aega. Teeme selle programmi raames koostööd 2021. aastast.

Otsid uut koostööpartnerit või klienti?

Kui soovid olla esindatud meie ettevõtete kontaktvõrgustikus, mille abil on võimalik leida uusi koostööpartnereid või kliente tööstusvaldkonnas nii Eesti kui Rootsi turul, siis liitu meiega siin. Liitumiseks on vaja täita vorm ettevõtte informatsiooniga.

Sündmused

Ülevaate tööstusvaldkonda puudutavatest messidest, erialastest konverentsidest 
või ettevõtte üritustest, mis toimuvad nii Rootsis kui ka Eestis, Lätis ja Leedus.

Kliendid

Valik kliente, kellega oleme koostööd teinud.