Making it easier to expand abroad

Expand Abroad Services lihtsustab teie ettevõtte äritegevuse laienemist Rootsi või Eesti turule, seda läbi uute klientide või koostööpartnerite leidmise tööstusvaldkonnas ja nendega suhtlemise kohalikus keeles.

Kuidas me teid aidata saame?

Expand Abroad Services lihtsustab teie ettevõtte äritegevuse laienemist Rootsi või Eesti turule, seda läbi uute klientide või koostööpartnerite leidmise tööstusvaldkonnas ja nendega suhtlemise kohalikus keeles. Seejärel aitame teil organiseerida sobivate klientide või koostööpartneritega esimese kohtumise, et lähemalt arutada edasisi koostöövõimalusi.

Klientide ja koostööpartnerite kaardistamine

Määratleda potentsiaalsete klientide või koostööpartnerite profiil, teie ettevõttele oluliste parameetrite alusel. Kliendi ja koostööpartnerite nimekirja koostamine.

Müügimaterjali väljatöötamine ja kohalikku keelde tõlkimine

Müügimaterjali tõlkimine kohalikku keelde ja selle kohandamine, et kõnetada kohalikku klienti.

Konkurentsianalüüs

Kaardistada teie suurimad konkurendid ning nende tugevused ja nõrkused, et koostada pakkumine, millega konkurentidest eristuda.

Klientide ja koostööpartneritega kontakteerumine

Õigete kontaktisikute leidmine, nendega kontakteerumine ja teie ettevõtte toote või teenuse pakkumine ning esimese koosoleku kinnitamine.

Tööstusharu ülevaade

Annab hea ülevaate teie tööstusharu olukorrast Rootsis.

Messikülastused

Peamine eesmärk on potentsiaalsete klientide või koostööpartnerite leidmine esindades ettevõtet kohalikel allhankemessidel ja suhelda nendega kohalikus keeles.

Otsid uut koostööpartnerit või klienti?

Kui soovid olla esindatud meie ettevõtete kontaktvõrgustikus, mille abil on võimalik leida uusi koostööpartnereid või kliente tööstusvaldkonnas nii Eesti kui Rootsi turul, siis liitu meiega siin. Liitumiseks on vaja täita vorm ettevõtte informatsiooniga.

Sündmused

Ülevaate tööstusvaldkonda puudutavatest messidest, erialastest konverentsidest 
või ettevõtte üritustest, mis toimuvad nii Rootsis kui ka Eestis.

Kliendid