Teenused

Rootsi turule laienemine toob endaga kaasa mitmeid barjääre ja tarvis oleks abilist, kes tunneb hästi kohalikku turgu, valdab kohalikku keelt ja saab aru Rootsi ärikultuurist. Saame abiks olla keelelise ja kultuurilise barjääri vähendamisel ning lihtsustada uute klientide ja koostööpartnerite leidmist ning nendega kontakti loomist ja suhtlemist. Meie abiga säästate nii aega, kui ka raha ning Rootsi turule laienemine osutub kiiremaks ja edukamaks.

Klientide ja koostööpartnerite kaardistamine

Määratleda potentsiaalsete klientide või koostööpartnerite profiil, teie ettevõttele oluliste parameetrite alusel. Kliendi või koostööpartnerite nimekirja koostamine. Olulisteks parameetriteks võivad olla näiteks otsitava kliendi käive, geograafiline piirkond, töötajate arv, tööstusvaldkond, lõppklient või muud omadused. Klientide või koostööpartnerite arvu, kellega hiljem ühendust võtta, määratleme töö käigus.

Konkurentsianalüüs

Kaardistada teie suurimad konkurendid, nende tugevused ja nõrkused, et koostada pakkumine, millega konkurentidest eristuda. Konkurentsianalüüsi tegemisel määratleme kõigepealt konkurendid, selgitame välja nende strateegia ning tugevad ja nõrgad küljed. Selle tulemusena saame määrata teie ettevõtte konkurentsieelised ja strateegia.

Klientide ja koostööpartneritega kontakteerumine

Kontaktisikute leidmine, nendega kontakteerumine ja teie ettevõtte toote või teenuse pakkumine ning esimese koosoleku kinnitamine. Töökäik jätkub pärast klientide või koostööpartnerite kaardistamist. Kontakteerumine klientide või koostööpartnerite toimub eelnevalt paika pandud nimekirja põhjal. Soovi korral saame kasutada teie ettevõtte olemasolevat kliendinimekirja või väljavalitud koostööpartnereid.

Messikülastused

Osaleda kohalikel messidel, et leida teile potentsiaalseid kliente või koostööpartnereid ning suhelda nendega kohalikus keeles. Aitame teil enne messikülastust kaardistada sobivad kliendid või koostööpartnerid. Messil külastame väljavalitud ettevõtete stende, et luua kontakte potentsiaalsete klientide või koostööpartneritega ning selgitame välja ettevõttesisesed kontaktisikud. Soovi korral lepime kokku ka koosoleku toimumise. Pärast messi kontakteerume klientide või koostööpartneritega, et selgitada välja koostöövõimaluse ning vajadusel esimese koosoleku kinnitamine.

Müügimaterjali väljatöötamine ja kohalikku keelde tõlkimine

Müügimaterjali tõlkimine kohalikku keelde ja selle kohandamine, et kõnetada kohalikku klienti. Töötame üheskoos välja Rootsi klienti kõnetava müügimaterjali. Aitame teil esile tõsta Rootsi kliendile olulise lisandväärtuse teie pakkumisest. Seejärel tõlgime müügimaterjali ära rootsi keelde. Müügimaterjali kohalikku keelde tõlkimine hõlbustab teie toote või teenuse pakkumist kliendile.

Tööstussektori analüüs

Annab kokkuvõtliku ülevaate teie tööstusharust Rootsis. Ülevaates toome esile üldise tööstustaru olukorra, võimalikud sisenemise barjäärid ja trendid. Tööstusharu omased regulatsioonid, standardid ja litsentseerimise vajaduse.

Värbamisteenus

Leida teile sobiv müügispetsialist kohalikul turul. Soovi korral saame aidata teid Rootsis müügispetsialisti värbamisel ja tööle võtmisel ning ettevõtte filiaali või esinduse registreerimisel. Pakume informatsiooni tööjõuga kaasnevate kulutuste osas Rootsis.