Teenused

Rootsi turule laienemine toob endaga kaasa mitmeid barjääre ja tarvis oleks abilist, kes tunneb hästi kohalikku turgu, valdab kohalikku keelt ja saab aru Rootsi ärikultuurist. Saame abiks olla keelelise ja kultuurilise barjääri vähendamisel ning lihtsustada uute klientide ja koostööpartnerite leidmist ning nendega kontakti loomist ja suhtlemist. Meie abiga säästate nii aega, kui ka raha ning Rootsi turule laienemine osutub kiiremaks ja edukamaks.

Klientide ja koostööpartnerite otsing

Tõhustame ja lihtsustame teie ettevõtte müügimeeskonna tööd. Paneme paika teie potentsiaalsete rootsi klientide või koostööpartnerite profiili, lähtudes teie ettevõttele olulistest parameetritest. Kliendi ja koostööpartnerite nimekirja koostamine tööstusvaldkonnas. Olulisteks parameetriteks võivad olla näiteks otsitava kliendi käive, geograafiline piirkond, töötajate arv, tööstusvaldkond, lõppklient või muud omadused. Klientide või koostööpartnerite arvu, kellega hiljem ühendust võtta, määratleme töö käigus.

Tööstussektori analüüs

Annab kokkuvõtliku ülevaate teie tööstusharust Rootsis. Ülevaates toome esile üldise tööstustaru olukorra, võimalikud sisenemise barjäärid ja trendid. Tööstusharu omased regulatsioonid, standardid ja litsentseerimise vajaduse.

Kontaktisikute otsimine ja nendega kontakteerumine

Õige kontaktisiku leidmine välisturul võib olla palju keerulisem kui te alguses arvasite. Meie abiga saate lihtsustada oma müügitööd, saades õige kontaktisikuga kiiresti ühendust. Oleme teile abiks õige kontaktisiku leidmisel, temaga kontakteerumisel ning teie ettevõtte toote või teenuse pakkumisel ja esimese koosoleku kinnitamisel. Töökäik jätkub pärast klientide või koostööpartnerite kaardistamist. Kontakteerumine klientide või koostööpartnerite toimub eelnevalt paika pandud nimekirja põhjal. Soovi korral saame kasutada teie ettevõtte olemasolevat kliendinimekirja või väljavalitud koostööpartnereid.

Messikülastused

Osaleda Rootsis kohalikel messidel, et leida teile potentsiaalseid kliente või koostööpartnereid tööstusvaldkonnas. Vastavalt vajadusele osaleme messidel teie stendis, kus suhtleme potentsiaalsete klientidega rootsi keeles. Aitame teil enne messikülastust kaardistada sobivad kliendid või koostööpartnerid. Messil külastame väljavalitud ettevõtete stende, et luua kontakte potentsiaalsete klientide või koostööpartneritega ning selgitame välja ettevõttesisesed kontaktisikud. Soovi korral lepime kokku ka koosoleku toimumise. Pärast messi kontakteerume klientide või koostööpartneritega, et selgitada välja koostöövõimaluse ning vajadusel esimese koosoleku kinnitamine.